PATTERN: Stitch – animalspin1 #stitchdisney Klicke um das Bild zu sehen. PATTERN: Stitch – #PATTERN #Stitch